Sự thật về giấy

Tất cả giấy, cho dù đó là giấy sổ lưu niệm , ảnh, vé hoặc tài liệu pháp lý, là một vật liệu được tạo ra trong các tấm mỏng chủ yếu từ vật liệu dựa trên thực vật được gọi là cellulose. Giấy có thể chứa mực hoặc các phương tiện khác. Giấy có thể được sử dụng để viết, in, gói, vẽ, trang trí, và nhiều thứ khác. Các loại giấy là vô hạn.

Read More
Leave a comment