-10%

Băng dính 2 mặt xốp vàng 2.5F


16,200  18,000